تمدید دامنه

این بخش توضیحاتی درباره تمدید دامنه و شرایط ان برای شما شرح خواهیم داد .

در آژانس بهسون امکان تمدید دامنه به صورت ارزان و سریع برای انواع دامین های بین المللی به مدت یکسال یا چند سال و همچنین تمدید

دامنه IR را برای یک سال یا 5 سال فراهم شده است .

 

در نظر داشته باشید همیشه زودتر از موعد نسبت به تمدید دامین اقدام کنید .

جهت تمدید دامنه آژانس بهسون قبل از موعد فوق به صورت پیامک با شما تماس گرفته شده و تماس هم گرفته میشود .

سپس از بعد انجام مراحل آژانس بهسون عملیات تمدید دامنه را برای شما انجام خواهد داد .

 

 

تمدید دامنه

 

بیشتر بدانید : مالکیت دامنه

انقضای دامنه

 

در صورت سپری شدن موعد انقضا دامنه ، احتمال امکان تمدید ان تا 28 روز با هزینه معمول وجود دارد . پس از گذشت 30 روز از تاریخ انقضا با توجه

به شرایط مختلف ریحستر ها ممکن است با دریافت جریمه بعضا سنگین دامین را برای مالک فعلی تمدید کنند .

این جریمه در دامین های بین المللی یکصد دلار است که هزینه بسیار بالایی است . در صورت عدم تمدید به هر نحو طی 30 روز معمولا

دامین مجدد برای ثبت عموم ازاد می گردد و اگر  دامینی نام مناسبی داشته باشد و یا سایت ان در زمان فعالیت

ارزشی از لحاظ رتبه در موتور های جستجو داشته باشد بایست با نام دامین وداع کنید .

 

هزینه تمدید دامنه

هزینه تمدید دامنه معادل هزینه ثبت دامنه است . فقط در صورتی که دوره 30 روزه بازخرید دامنه (30 روز پس از انقصای دامنه این دوره شروع میشود) اقدام

به تمدید ان نمایید مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد به ان تعلق میگیرد . این مبلغ در هر دامین متفاوت میباشد .

 

 

حتی در صورتیکه دامنه شما با آژانس بهسون ثبت نشده نیز میتوانید انرا با آژانس بهسون تمدید کنید .

برای تمدید دامنه خریداری شده از شرکت دیگری با ما کافیست به کد انتقال دامنه دسترسی داشته باشید .